Solo Exhibition “Parallel Lines”

The “Bible Museum” Tel –Aviv, Israel, 2008

קווים מקבילים

האמנות צועדת לה בקו מקביל להתרחשויות היום-יום, האמן בדרכו, בשפת הקווים והצבע, מתרגם רגעים, חוויות, תחושות ונותן לנו הצופים הזדמנות להציץ שוב אל החיים דרך עולמו הפנימי.

האמנות צועדת לה בקו מקביל להתרחשויות היום-יום, האמן בדרכו, בשפת הקווים והצבע, מתרגם רגעים, חוויות, תחושות ונותן לנו הצופים הזדמנות להציץ שוב אל החיים דרך עולמו הפנימי.

כמו בעקרונות הפרספקטיבה המתמטית שבה מתרכזים הקווים המקבילים בנקודת ההיעלמות
כך גם אנדריאן ואנה, נעים בקווים מקבילים. ההתקרבות שלהם אחד לשני, בשאיפה להגיע לנקודה אחת, יוצרת את תחושת המרחק והעומק וזאת תוך חיפוש מתמיד בשפת הקווים והצבע אחר הביטוי האמנותי המזוקק.
התערוכה “קווים מקבילים” מציגה אסופת יצירות של זוג אמנים החיים ויוצרים יחד זה לצד זו.
התערוכה משקפת את הדרך, הקירבה והמרחק, השונה והדומה, את מרחק ההתבוננות, את היציבות ואת עולמו הפנימי וסגנונו הייחודי של כל אמן.
חלק מהיצירות צויירו בו זמנית ע”י 2 האמנים באותו המקום ובאותה נקודת זמן, אך תרגום חווית המקום שונה ואנו הצופים מהצד חווים מציאות שונה.
היצירות צויירו כמעט כולן בשנה האחרונה, באקריליק, צבעי שמן ובטכניקה מעורבת.
אנה זרניצקי אמנית אקספרסיבית נעה בין הסוריאליסטי למופשט, פיתחה עם השנים שפת אמנות ייחודית בטכניקה מעורבת, בצבעי שמן ואקריליק.

נושאי עבודתה עוסקים בירושלים, סיפורי התנ”ך, נוף וטבע. היצירות בעלות אופי מיסטי וסימבולי יוצרות דיאלוג בין הרוחני לגשמי.
בעבודותיה של אנה זרניצקי קיימת תנועה וזרימה תמידית מהמרכז לשולי הבד ובחזרה, לעיתים התנועה קווית ולעיתים מעגלית, נעשה שימוש בצבעים עזים וחמים המעניקים עוצמה ונוכחות ליצירות.

אנה זרניצקי מסבירה: “בארץ הכל חם וחי השמש חזקה אנשים חמים, הצהוב והאדום דומיננטיים והכחול מקרר… בחיים אין דבר העומד במקום, הדברים קשורים ומשפיעים אחד על השני. בציור מה שאני רואה ומרגישה בסביבתי בה לידי ביטוי בצבע, בקווים, הכל זז ובתנועה”.
יונית מצא-גוטמן,
מנהלת המחלקה לאמנות פלסטית ולעיצוב, עיריית ירושלים

Solo Exhibition “Parallel Lines”

The “Bible Museum” Tel –Aviv, Israel, 2008

קווים מקבילים

האמנות צועדת לה בקו מקביל להתרחשויות היום-יום, האמן בדרכו, בשפת הקווים והצבע, מתרגם רגעים, חוויות, תחושות ונותן לנו הצופים הזדמנות להציץ שוב אל החיים דרך עולמו הפנימי.

האמנות צועדת לה בקו מקביל להתרחשויות היום-יום, האמן בדרכו, בשפת הקווים והצבע, מתרגם רגעים, חוויות, תחושות ונותן לנו הצופים הזדמנות להציץ שוב אל החיים דרך עולמו הפנימי.

כמו בעקרונות הפרספקטיבה המתמטית שבה מתרכזים הקווים המקבילים בנקודת ההיעלמות
כך גם אנדריאן ואנה, נעים בקווים מקבילים. ההתקרבות שלהם אחד לשני, בשאיפה להגיע לנקודה אחת, יוצרת את תחושת המרחק והעומק וזאת תוך חיפוש מתמיד בשפת הקווים והצבע אחר הביטוי האמנותי המזוקק.
התערוכה “קווים מקבילים” מציגה אסופת יצירות של זוג אמנים החיים ויוצרים יחד זה לצד זו.
התערוכה משקפת את הדרך, הקירבה והמרחק, השונה והדומה, את מרחק ההתבוננות, את היציבות ואת עולמו הפנימי וסגנונו הייחודי של כל אמן.
חלק מהיצירות צויירו בו זמנית ע”י 2 האמנים באותו המקום ובאותה נקודת זמן, אך תרגום חווית המקום שונה ואנו הצופים מהצד חווים מציאות שונה.
היצירות צויירו כמעט כולן בשנה האחרונה, באקריליק, צבעי שמן ובטכניקה מעורבת.
אנה זרניצקי אמנית אקספרסיבית נעה בין הסוריאליסטי למופשט, פיתחה עם השנים שפת אמנות ייחודית בטכניקה מעורבת, בצבעי שמן ואקריליק.

נושאי עבודתה עוסקים בירושלים, סיפורי התנ”ך, נוף וטבע. היצירות בעלות אופי מיסטי וסימבולי יוצרות דיאלוג בין הרוחני לגשמי.
בעבודותיה של אנה זרניצקי קיימת תנועה וזרימה תמידית מהמרכז לשולי הבד ובחזרה, לעיתים התנועה קווית ולעיתים מעגלית, נעשה שימוש בצבעים עזים וחמים המעניקים עוצמה ונוכחות ליצירות.

אנה זרניצקי מסבירה: “בארץ הכל חם וחי השמש חזקה אנשים חמים, הצהוב והאדום דומיננטיים והכחול מקרר… בחיים אין דבר העומד במקום, הדברים קשורים ומשפיעים אחד על השני. בציור מה שאני רואה ומרגישה בסביבתי בה לידי ביטוי בצבע, בקווים, הכל זז ובתנועה”.
יונית מצא-גוטמן,
מנהלת המחלקה לאמנות פלסטית ולעיצוב, עיריית ירושלים